ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

དཔལ་ཡོན་ལྡན་ཞིང་དར་སྲོལ་གསར་པ་འཛུགས།

བདེ་ཐང་གི་ཀྲུང་གོ སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བའི་ལུས་སྦྱོང་ལ་རོལ་ནས་མི་ཚེར་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན།

2021-07-13 16:43:00     责编:sangjzm

中央广播电视总台 央广网 版权所有

བདེ་ཐང་གི་ཀྲུང་གོ སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བའི་ལུས་སྦྱོང་ལ་རོལ་ནས་མི་ཚེར་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན།