མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2017-09-11 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

འདི་ནི་ཟླ8པའི་ཚེས31ཉིན་པར་དུ་བླངས་བའི་བོད་ལྗོངས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ་གྱི་ཟུར་གཅིག་རེད།

གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ་བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་རྩྭ་མདའ་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་དེ་ཚོན་རིས་དང་། འཇིམ་བཟོ། འཇིམ་རྐོས་སྒྱུ་རྩལ་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་པས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་ལ། ལོ་རེར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་གནས་སྐོར་བ་མང་པོའི་ཡིད་དབང་བཀུག་ཏེ་ལྟ་སྐོར་དང་རྩད་འཚོལ་དུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

འདི་ནི་ཟླ8པའི་ཚེས31ཉིན་པར་དུ་བླངས་བའི་བོད་ལྗོངས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ8པའི་ཚེས31ཉིན་པར་དུ་བླངས་བའི་བོད་ལྗོངས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ8པའི་ཚེས31ཉིན་པར་དུ་བླངས་བའི་བོད་ལྗོངས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོའི་གནའ་ཤུལ་གྱི་ཟུར་གཅིག་རེད།

ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།