སི་ཁྲོན་ལིའང་ཧྲན་(凉山)བོད་མིས་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བསུས་པ།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2018-02-08 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

    ཉེ་ལམ། སི་ཁྲོན་ལིའང་ཧྲན་དབྱི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མེན་ཉིང་(冕宁县)རྫོང་གི་བོད་མིས་༢༠༡༨ལོའི་བོད་ས་ཁྱི་ལོའི་ལོ་གསར་སྤྲོ་ཚོགས་འཚོགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བསུས་འདུག

ཡོང་ཁུངས། སི་ཁྲོན་བརྙན་འཕྲིན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། པད་མ།