འཛམ་གླིང་གི་ཤིང་སྡོང་མཛེས་ཤོས་བཅུ།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2018-02-01 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

དང་པོ། ཁ་ན་ཏའི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་ཅན་གྱི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག་གི་སྡོང་བོ།

གཉིས་པ། འཇར་པན་གྱི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཞེ་བཞི་ཅན་གྱི་འཁྲི་ཤིང་སྨུག་པོའི་སྡོང་བོ།

གསུམ་པ། ཨ་རིའི་པའོ་ཐེ་ལན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ཤིང་སྡོང་བོ།