ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

པར་རིས་མིག་གི་དགའ་སྟོན།

ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་དགུན་ཉམས།

2019-11-22 10:59:00     责编:sangjzm

འདི་ནི་ཟླ་11ཚེས་19ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་ནས་པར་བླངས་པའི་གངས་རི་ཡིན།

མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་རི་ཚོགས་དང་། རྩྭ་ཐང་། ཆུ་བོ་ཀུན་ལས་མཐོ་སྒང་གི་དགུན་ཉམས་བསྟན་པས། ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རི་ཆུའི་རི་མོ་ཞིག་དང་མཚུངས།

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་དགུན་ཉམས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་རི་ཚོགས་དང་། རྩྭ་ཐང་། ཆུ་བོ་ཀུན་ལས་མཐོ་སྒང་གི་དགུན་ཉམས་བསྟན་པས། ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རི་ཆུའི་རི་མོ་ཞིག་དང་མཚུངས།