བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ་ཞེས་པའི་ཧྥུའུ་ཅན་གྱི་ལེའུ། ༼བརྙན།༽
2019-03-10 15:16:00
|
0

《བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོར་བརྙན་ལེན་པ》ཞེས་པ་ལས་ཧྥུའུ་ཅན་གྱི་ལེའུ།

འདིར་མནན་ན་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ལ་བལྟ་ཐུབ།

ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།