རྔ་བའི་ཆུ་ཆེན་གྱི་དཔྱིད་མགོའི་མེ་ཏོག
2019-03-09 17:09:00
|
0

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ནས་བཞི་བའི་ཟླ་དཀྱིལ་བར། རྔ་བའི་ཆུ་ཆེན་རྫོང་དུ་ཤིང་ཏོག་ལི་(梨花)ཡི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད་ཅིང་མི་མང་པོ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་བཞིན་དེར་འདུས་ནས་མེ་ཏོག་གི་མཛེས་སྡུག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།