འབྲུག་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག
2019-03-15 15:42:00
|
0

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དང་བཙུན་མོ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་དང་པོ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ནི་༢༠༡༦ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༢ཚེས་༥ཉིན་འཁྲུངས་ཤིང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པར་ཤིང་སྡོང་རྐང་འབུམ་གཅིག་དང་སྟོང་བརྒྱད་བཙུགས་ནས་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་ཡོད།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།