ངོ་མཚར་བའི་པར་རིས48
2019-02-08 11:41:00
|
0

ཅི་འདྲའི་མཛེས་པ་ལའང་།

མཉེན་ལྕུག་ལྡན་པའི་ཤིང་ཐུར་རེ་རེས་བཟོས་པའི་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྣང་བརྙན།

སྐམ་རུལ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྡོང་ཤུན་གྱིས་བརྐོས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་མཛེས་མ།

ཤིང་སྡོང་ཤིག་གིས་ཀྱང་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ནི་ལག་རྩལ་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་ན་ཁག་པོ་རེད།

ཤིང་སྡོང་ཕར་ཞོག སིལ་ཏོག་གིས་ཀྱང་བརྐོས་རིས་བཟོ་ནུས་པ་ཨ་མཚར་རོ།བརྐོས་རིས་ལག་རྩལ་འཛོམས་ན་སིལ་ཏོག་ཀྱང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནུས།

ངོ་མཚར་བའི་པར་རིས་འདི་བཟོ་རྩལ་ཧ་ལས་པས་གྲོགས་གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྐུར་མ་བརྗེད་ཅིག

ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྒྲོལ་མ།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།