རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས། ༼འབྲོག་མི་རྒན་པོ།༽
2017-04-17 16:43:00
|
0

རི་མོ་བ་ངོ་སྤྲོད།

གཡས་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་གྱི་མི། ལོ་རབས༨༠པར་སྐྱེས་ཤིང་། ༢༠༡༦ལོར་གཞུང་ཞབས་པའི་ལས་ཀ་བསྐྱུར་ནས་“འབྲོག་མི་རྒན་པོའི་ཟས་ཞིམ་འབྲོག་རྭ”གསར་དུ་བསྒྲུབས། ད་ལྟ་མགོ་ལོག་ཁུལ་འབྲོག་མི་རྒན་པོའི་མཐོ་སྒང་བཟའ་བཏུང་རིག་གནས་ཚད་ཡོད་མཐུན་གཉེར་ཁང་གི་རྐང་བདག་གི་འགན་ཁུར་ཡོད་ལ། 《འབྲོག་མི་རྒན་པོ》མི་སྣའི་རི་མོ་རབ་དང་རིམ་པས་ཁེ་ལས་ཀྱི་བཟོ་ལྟའི་བརྩམས་ཆོས་བྱས།

བརྩམས་ཆོས།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།