ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་སྐྲུན་འགན་ཁུར་བའི་མོ་ཙམ་པི་ཁེའི་ཉ་ལས་གྲུ་ཁའི་རྣམ་གྲངས་རྩིས་སྤྲོད་བདེ་བླག་ཐུབ་པ།

2019-11-01 11:00:00     责编:sangjzm

ཚེས་28ཉིན། ཀྲུང་གོ་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་དངུལ་ཁང་གིས་དངུལ་བུན་བཏང་བ་དང་མ་དངུལ་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་མཚོ་ཁུག་ཀུང་སིས་སྐྲུན་འགན་ཁུར་བའི་མོ་ཙམ་པི་ཁེའི་པེ་ལ་ཉ་ལས་གྲུ་ཁ་ཉམས་བཟོའི་རྣམ་གྲངས་ས་གནས་དེ་གའི་སྲིད་གཞུང་ལ་དངོས་སུ་རྩིས་སྤྲད་པ་རེད། མོ་ཙམ་པི་ཁེའི་ཙུང་ཐུང་ཉིའུ་ཤིས་ཀྱིས་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་སྲིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་དབར་གྱི་མཛའ་མཐུན་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་གཞན་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད།

中央广播电视总台 央广网 版权所有