ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

གསར་འགྱུར་གསར་ཤོས།

རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་མི་རིགས་རིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན།

2020-10-16 09:28:20     责编:nake

   གེ་སར་སྒྲུང་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སློབ་གསོ་རིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་དངོས་མིན་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྫ་སྟོད་རྫོང་མི་རིགས་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གཉིས་པས2016ལོ་ནས་བཟུང་གེ་སར་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་པ་དང་དེར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་འཛིན་གྲྭ་དང་། གེ་སར་ཡིག་གཟུགས་འཛིན་གྲྭ ཁ་བཏགས་བཤད་པའི་འཛིན་གྲྭ་སོགས་འཛིན་གྲྭ་རིགས་དགུ་ཚུགས་ཡོད། འདི་ནི་ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་མས་གླིང་སྒྲུང་སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

  འདི་ནི་ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་མས་གླིང་སྒྲུང་སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

  འདི་ནི་ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་གྲྭའི་གླིང་སྒྲུང་སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་ངལ་གསོ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

  འདི་ནི་ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་གྲྭའི་གླིང་སྒྲུང་སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་ངལ་གསོ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

  ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་གྲྭའི་གླིང་སྒྲུང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་ལས་དགའ་རྟགས་ཐོབ་པ།

  ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་གྲྭའི་གླིང་སྒྲུང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་ལས་དགའ་རྟགས་ཐོབ་པ།

  ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་གྲྭའི་གླིང་སྒྲུང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་ལས་དགའ་རྟགས་ཐོབ་པ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

中央广播电视总台 央广网 版权所有

རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་མི་རིགས་རིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། གེ་སར་སྒྲུང་ནི་མཉམ་འདི་ནི་ཟླ10ཚེས14ཉིན་སློབ་མས་གླིང་སྒྲུང་སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།