•  ༄༅།།ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུས་ཡའོ་ཀྲའུ་རུ་...
•  ༄༅།།དངོས་སྦྱོང་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ་ལས་ཞུགས་ལ...
•  ༄༅།།ནང་སོག་གིས་ལོ་ལྔ་ཚན་གྱི་འཆར་འགོད་བཅུ་ག...
•  ༄༅།།མཁོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་ག...
•  ༄༅།།དབྱི་རན་ཙུང་ཐུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚ...
•  ༄༅།།རྒྱ་གར་གྱི་ཨབ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ལ་བཅའ་སྡོད་ལི...
▶ང་ཚོས་ཉིན་རྒྱུན་སོ་བཀྲུས་དགོས...
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་བཅའ...
♬རླུང་བུ་འཁྱམ་པོ།-གཡུ་འབྲུག་ཚན...
▶ཡུལ་ངོ་མཚར་བ་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ།